صفحه اصلی / سختی سنج برینل چیست

سختی سنج برینل چیست

سختی، مشخصه ای از جنس ماده است و نه مشخصه فیزیکی. آن به صورت مقاومت در برابر فرو رونده تعریف می شود، و از طریق اندازه گیری عمق ثابت فرو روندگی تعریف می شود.

به عبارت ساده تر، هنگام استفاده از یک نیروی ثابت و یک فرو رونده، هرچه فرو روندگی کمتر باشد، ماده سخت تر است. مقدار سختی فرو روندگی با استفاده از اندازه گیری عمق ناحیه فرو رفته با استفاده از 12 روش مختلف ازمایش، به  دست می اید.
واحد سختی سنجی برینل

واحد سختی سنجی برینل، سختی مواد را از طریق مقدار نفوذ سوزن بر روی نمونه اندازه گیری می کند. برینل یکی از تعاریف متعدد برای سختی سنجی در علم مواد است که توسط مهندس سوئدی  Johan August Brinell در سال 1990 پیشنهاد شد. این اولین ازمایش سختی سنجی استاندارد در علم مهندسی متالوژی بود که به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت. ابعاد بزرگ سوزن و احتمال اسیب دیدگی نمونه، کارایی سختی سنج برینل را محدود ساخت. با این حال، سختی سنج برینل دارای ویژگی های سودمندی است و از تقسیم عدد سختی بر دو می توان مقاومت کششی نهایی فولاد را بر حسب   1000psi به دست اورد. همین امر سبب مقبولیت سختی سنج برینل نسبت به دیگر روش های سختی سنجی گردید.

در ازمایش سختی سنج برینل، از یک توپ فولادی با قطر 10 میلیمتر ( 0.39 اینچ) با نیروی    kgf3000  استفاده می شود. برای مواد نرم تر، نیروی کوچکتری اعمال می شود، برای مواد سخت تر، از یک توپ تنگستن کاربید به جای توپ فولادی استفاده می شود. ضربه اندازه گیری می شود و سختی به صورت زیر محاسبه می شود :

 

که در آن
BHN = عدد سختی برینل برحسب  (kgf/mm2)
P = میزان نیروی اعمالی برحسب ‏(kgf)‏
D = قطر فرورونده بر حسب (mm)
d = قطر فرورفته در نمونه (mm) است.

سختی برینل گاها برحسب مگاپاسکال بیان می شود. عدد سختی برینل در شتاب جاذبه 9.8  ضرب می شود تا به مگاپاسکال تبدیل شود. سختی برینل را می توان به مقاومت کششی نهایی نیز تبدیل کرد، البته این رابطه به جنس ماده بستگی دارد و در نتیجه به صورت تجربی تعیین می شود. این رابطه مبتنی بر شاخص مایر (n) از قانون مایر است. اگر شاخص مایر کمتر از 2.2 باشد ان گاه نسبت مقاومت کششی نهایی به  BHN برابر 0.36 است. اگر شاخص مایر بزرگتر از 2.2 باشد ان گاه نسبت افزایش می یابد.

BHN توسط اکثر استانداردهای سختی به صورت  HBW  ( H : سختی ، B برینل ، و  W جنس فرو رونده تنگستن کاربید) تعریف می شود. در استانداردهای قبلی HB یا HBS برای اندازه گیری های انجام شده توسط گوی های فرو رونده فولادی  استفاده شده است.

سختی سنج برینل |سختی سنج|دستگاه سختی سنج|قیمت سختی سنج|فروش دستگاه سختی سنج|سختی سنج برینل|سختی سنج لیب|سختی سنج راکول|سختی سنج ویکرز|هاردنس تستر|سختی سنج پروسک|
سختی سنج برینل |سختی سنج|دستگاه سختی سنج|قیمت سختی سنج|فروش دستگاه سختی سنج|سختی سنج برینل|سختی سنج لیب|سختی سنج راکول|سختی سنج ویکرز|هاردنس تستر|سختی سنج پروسک|

 

 

 

error: حق کپی رایت محفوظ می باشد