صفحه اصلی / سختی سنج راکول

سختی سنج راکول

سختی سنج راکول چیست؟

واحد راکول یکی از واحدهای سختی ماده است. ازمایش راکول سختی را از طریق اندازه گیری عمق نفوذ فرو رونده تحت تاثیر بار بزرگ در مقایسه با نفوذ ایجاد شده توسط پیش بار ، تعیین می کند. واحد های متفاوتی وجود دارد که با یک حرف نشان داده می شوند که از بارهای متفاوت یا فر رونده های مختلف استفاده می کنند. نتیجه یک عدد بی بعد است که با  HRA ، HRB  و HRC نشان داده می شود که حرف اخر، واحد راکول مربوطه است. در هنگام ازمودن فلزات، سختی فرو رفتگی به صورت خطی با استحکام کششی مرتبط است. این رابطه مهم، تست غیرمخرب توده فلزات را با دستگاه های پرتابل همچون سختی سنج راکول دستی ممکن می سازد.

تاریخچه

اندازه گیری دیفرانسیل عمق سختی در سال 1908 توسط یک پروفسور وینی به نام  به دست امد. روش دیفرانسیل عمق، خطاهای مرتبط با  نقص های مکانیکی سیستم (همچون پس زنی، و نقص های سطحی) را  حذف می کند. آزمون سختی برینل که در سوئد در سال 1900 اختراع شد، کند بود و برای فولاد کاملا سخت قابل استفاده نبود و تخریب زیادی بر روی سطح باقی می گذاشت.

Hugh M .Rockwell و  Stanley P.Rockwell سختی سنج راکول را اختراع کردند

 

Hugh M. Rockwell (1890–1957) and Stanley P. Rockwell (1886–1940) from Connecticut in the United States co-invented the “Rockwell hardness tester,” a differential-depth machine. They applied for a patent on July 15, 1914.[4] The requirement for this tester was to quickly determine the effects of heat treatment on steel bearing races. The application was subsequently approved on February 11, 1919, and holds U.S. Patent 1,294,171. At the time of invention, both Hugh and Stanley Rockwell worked for the New Departure Manufacturing Co. of Bristol, CT. New Departure was a major ball bearing manufacturer which in 1916 became part of United Motors and, shortly thereafter, General Motors Corp.

After leaving the Connecticut company, Stanley Rockwell, then in Syracuse, NY, applied for an improvement to the original invention on September 11, 1919, which was approved on November 18, 1924. The new tester holds U.S. Patent 1,516,207.[5][6] Rockwell moved to West Hartford, CT, and made an additional improvement in 1921.[6] Stanley collaborated with instrument manufacturer Charles H. Wilson of the Wilson-Mauelen Company in 1920 to commercialize his invention and develop standardized testing machines.[7] Stanley started a heat-treating firm circa 1923, the Stanley P. Rockwell Company, which still exists in Hartford, CT. The later-named Wilson Mechanical Instrument Company has changed ownership over the years, and was acquired by Instron Corp. in 1993.

error: حق کپی رایت محفوظ می باشد