صفحه اصلی / سختی سنج فلز

سختی سنج فلز

هاردنس تستر|سختی سنج فلز|سختی سنج برینل|سختی سنج ویکرز|سختی سنج راکول|سختی سنج
سختی سنج فلزات و غیر فلزات |سختی سنج|سختی سنج پرتابل|سختی سنج فولاد|سختی سنج فلز|سختی

دستگاه سختی سنج فلزات

ازمایش سختی سنج لیب (LRHT) یکی از روش های رایج مورد استفاده برای سختی سنجی فلزات است. این روش پرتابل اکثرا برای سنجش سختی فلزات با وزن بالای 1 کیلوگرم استفاده می شود. دستگاه سختی سنج ضریب ارجاع (برگشت )را اندازه گیری می کند. روش سختی سنج لیب، روشی غیرمخرب NDT است.

روش سختی سنجی لیب در سال 1975 توسط Leeb و Brandestini در شرکت پروسک Proceq جهت ارائه ازمایشی برای سختی سنجی پرتابل فلزات طراحی شد. این روش جایگزینی برای سختی سنج های سنگین رومیزی می باشد. اولین سختی سنج تولید شده توسط لیب، Equotip نامیده شد، عبارتی که هم اکنون نیز برای سختی سنج های لیب استفاده می شود.سختی سنج های قدیمی از نوع راکول، ویکرز، برینل سختی سنج های رومیزی و ثابت هستند که به اختصاص فضای خاص یا ازمایشگاه نیازمند می باشند. برعکس از سختی سنج های فلز پرتابل در هرجا و مکانی می توان استفاده کرد. اکثر اوقات روش سختی سنجی به صورت گزینشی انجام می شود از جمله می توان به تست سختی سنجی مخرب اشاره کرد. با استفاده از دستگاه های سختی سنج لیب می توان بدون تخریب و با سرعت بالاتری ازمایش سختی سنجی را انجام داد و هزینه ها را کاهش داد.

روش سختی سنجی:

روش های قدیمی سختی سنجی مبتنی بر فرایند شناخته شده ازمایش های سختی سنجی سوزنی فیزیکی می باشد. سوزن های بسیار سخت با شکل های هندسی و ابعاد مشخص به صورت پیوسته در مادخ تحت نیروی مشخصی فرو می روند. پارامترهای تغییر شکل همچون عمق نفوذ  در روش راکول ثبت می شوند تا سختی را اندازه گیری کنند.

بر اساس مبانی دینامیک لیب، مقدار سختی از افت انرژی ساچمه ضربه زن پس از برخورد با نمونه فلزی به دست می اید(همانند سختی سنج های شور). نتیجه تقسیم Vi بر Vr به عنوان افت انرژی توسط تغییر شکل پلاستیکی در نظر گرفته می شود،هر چه نمونه فلزی سخت تر باشد ساچمه درون ایمپکت سریعتر از نمونه های نرم تر بر میگردد در نتیجه عدد بزرگتری از  1000×vr/vبه دست می اید. ایمپکت مغناطیسی اجازه می دهد که سرعت از ولتاژ ایجاد شده توسط بدنه کسر گردد. در سختی سنجی لیب،  1000×vr/vi برابر با واحد HL می باشد.

در حالی که در روش های استاتیک، نیروی ازمایش به صورت یکنواخت با افزایش بزرگی اعمال می شود، روش های دینامیک سختی سنجی،یک نیروی انی  اعمال می کنند. هر ازمایش سختی سنجی با استفاده از پراب استاندارد D فقط دو ثانیه طول می کشد و فقط رد اثری نزدیک به 0.5 میلیمتر را در فولاد با سختی 600HLD بر جای می گذارد. اگر بخواهیم روش سختی سنجی لیب را با سختی سنجی برینل مقایسه کنیم، در سختی سنجی برینل بر روی فولاد با همان سختی مذکور (400HBW)، رد اثری به میزان 3 میلیمتر بر جای می ماند همچنین زمان ازمایش 15 ثانیه به علاوه زمان مورد نیاز برای اندازه گیری نفوذ سوزن می باشد.

واحد های سختی سنجی

بسته به نوع پراب (ابزار ضربه زن) و نوع سوزن که از نظر هندسی، ابعاد، وزن، جنس ، نیروی فنر، واحدهای سختی سنجی زیر به دست امده است :

راکول  (  HRA ،  HRB ،  HRC)

برینل  (HRB)

ویکرز  (HV)

لیب (HL)

شور (HS)

error: حق کپی رایت محفوظ می باشد