صفحه اصلی / صافی سنج سطح

صافی سنج سطح

صافی سنج سطح (زبری سنج سطح)

زمانی که می خواهیم بررسی کنیم که یک سطح برای هدفی مشخص مناسب می باشد، صافی پارامتر مهمی محسوب می شود. سطوح زبر معمولا سریعتر از سطوح صاف، فرسوده و ساییده می شوند. سطوح زبر، اسیب پذیری بیشتری به خوردگی و ترک ها دارند اما از سطوح زبر می توان در چسبندگی  کمک گرفت. دستگاه صافی سنج سطح برای تعیین سریع و دقیق زبری سطح مواد استفاده می شود. دستگاه صافی سنج سطح از فیلتر زبری استفاده می کند. استانداردهای بین المللی مختلفی برای  مشخصه صافی و زبری سطح وجود دارد که استفاده از فیلترهای مختلف زبری را پیشنهاد می دهد.

31 پارامتر مختلف صافی سطح (زبری سطح) وجود دارد. این پارامترها شامل اندازه گیری پروفایل قله-دره به همراه تخمین فراوانی و تکرار پیک ها درون قطعه مورد ازمایش می باشد.زبری سنج سطح جهت کنترل نهایی کیفیت سطح مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه صافی سنج سطح پرتابل برای قطعات بزرگ که امکان جابجایی ان ها به ازمایشگاه مقدور نمی باشد، تنها راه حل می باشد. دستگاه های صافی سنج سطح معمولا از موتور (نیروی پیش برنده )، سوزن (معمولا دارای قطر 2 میکرون)،

نحوه استفاده از دستگاه صافی سنج سطح:

دستگاه های زبری سنج سطح (صافی سنج سط) معمولا دارای سوزنی هستند که به صورت مکانیکی بر روی سطح به جلو رانده میشود و تصویری از زبری سطح را در طول قطعه ذخیره می کند.

تشریح برخی از پارامترهای زبری سطح (صافی سطح):

Rmax : بزرگترین فاصله بین بالاترین قله و پایین ترین دره

Ra : میانگین زبری سطح (صافی سطح)

Rt : فاصله بین بالاترین پیک و پایین ترین دره در طول  قطعه نمونه

Rz : میانگین فاصله بین بالاترین پیک و پایین ترین دره در طول قطعه نمونه

 

صافی سنج سطح

error: حق کپی رایت محفوظ می باشد